Twello – Van klein tot groot, jong en ‘oud’ gaven er zaterdagavond blijk van hun instrument tot in de finesses te beheersen. De jaarlijkse uitvoering die de Twellose Accordeon Vereniging (TAV) steevast houdt voor haar donateurs, sponsoren en verdere belangstellenden, gaf blijk van het enorme enthousiasme waarmee de musici hun hobby beoefenen. De TAV is een enthousiaste vereniging die zich mag verheugen in een groeiend aantal leden.

Voorzitter Gob Lorenz kon bij de opening van de jaarlijkse uitvoering de liefhebbers van accordeonmuziek in de Multizaal van het Jachtlust een vol en rijk geschakeerd programma presenteren. Ook toonde hij zich verheugd over het feit dat er dit jaar weer een C-orkest zijn opwachting maakte. De bezoekers werden deze avond getrakteerd op een keur aan muziek die werd aangestuurd door dirigente Henny Huigen. De TAV kent een drietal orkesten die elk op hun eigen niveau lieten blijken het geleerde te beheersen.
De spits werd deze avond afgebeten met het verenigingslied Marche de L’ Ecole. Dit nummer werd dusdanig uitgevoerd dat de stemming er gelijk goed in zat. Verder kwamen afwisselend de drie orkesten aan de beurt met elk een keur aan  bekende, dus prettig in het gehoor liggende melodieën. Speciale aandacht ging uit naar een drietal jubilarissen; Wies Nijkamp en Miny Klunder werden in het zonnetje gezet voor het Twaalf en een half jarig lidmaatschap en Jacqueline Tiemens had het genoegen om vijf en twintig jaar als lid aan de TAV verbonden te zijn. Het alom bekende In the Mood vormde de afsluiting van deze muzikale avond welke werd beloond met een daverend applaus